Wie luistert naar jou?

luisteren

Vraag jij je wel eens af wie er naar je luistert? Wie gebaat is bij wat je zegt. En wie bereid is naar jou te luisteren, omdat jij er gebaat bij bent? Misschien wil je zelf ook zó graag luisteren naar een ander. En merk je aan alles dat je luisterend oor wordt gewaardeerd. Maar er lijkt te weinig rust en ruimte, bij jou én de ander, om te spreken en te luisteren. Alsof alles vluchtig moet. Dus luisteren we maar half en gehaast.

Horen

Het is heel normaal om gehoord te willen worden. Maar het lijkt soms een luxe te zijn. Te vaak dénken we dat we luisteren, maar horen we alleen dat wat we willen horen i.p.v. dat wat wordt gezegd. Luisteren gedijt het best als je iemand écht probeert te verstaan. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want luisteren zit in de woorden, de gebaren én de stiltes.

Luisteren

Luisteren verliest waarde zodra we zijn afgeleid. Door iets dat gebeurt ergens buiten. Maar vaker nog door wat we denken. Niets spreekt meer dan een oordeel dat zich binnenin ons afspeelt. Bij de luisteraar, maar zeker ook bij de spreker. Want als we onszelf veroordelen, zijn we niet meer goed in staat om naar onszelf te luisteren. Laatstaan te horen wat we nodig hebben.

Verstaan

Je gehoord voelen, zit dus niet alleen in de ander. Ook al helpt het wel als de ander je wilt begrijpen en zélfs je oordeel kan verstaan. Misschien begint goed kunnen luisteren wel bij het gefluister waarvoor je je best moet doen om het te kunnen verstaan.

Het topic ‘luisteren’ en wat je voor jezelf kunt doen als er even niemand is die naar je luistert óf als er naar je wordt geluisterd, maar je je niet gehoord voelt, komt terug in de online course ‘ZELFCOACHING. De expert ben je zélf!’ Volg hier op Instagram. Zo ben je als eerste op de hoogte als de course van start gaat.